การแต่งกิ่งหรือแขนงทุเรียน สิ่งที่ควรรู้ !

สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านวันนี้ Admin สวนทุเรียนสีดา จะมาแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งทุเรียนไปรับชมกันเลยจร้า…..

การแต่งกิ่งทุเรียน คือ ขบวนการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน โดย่จะลดปริมาณกิ่งทุเรียนที่มีมากแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกให้เหมาะสมกับทรงพุ่ม และความอุดมสมบูรณ์ของต้นทุเรียน การแต่งกิ่งทุเรียนมี 2 ประเภท ได้แก่ การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อสร้างหรือควบคุมทรงพุ่ม และ การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อสร้างหรือควบคุมทรงพุ่ม คือ การตัดแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อสร้างหรือควบคุมความสูงและความกว้างของทรงพุ่มทุเรียนตามที่ผู้ผลิตต้องการ

1.1) ประโยชน์ในการแต่งกิ่งหรือแขนงทุเรียนเพื่อสร้างหรือควบคุมทรงพุ่ม

 1. ทำให้สะดวกในการปฏิบัติงาน ได้แก่ พ่นสารเคมี เก็บเกี่ยว ฯ
 2. ช่วยให้ต้นทุเรียนได้รับแสงทั่วทั้งทรงพุ่ม ทำให้ออกดอกติดผลดี
 3. ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น ไม่เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง
 4. ช่วยกระตุ้นให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมกันทำให้ออกดอกติดผลพร้อมกันง่ายต่อการจัดการ
 5. ทำให้โครงสร้างลำต้นทุเรียนแข็งแรง ไม่โค่นล้มง่าย

คลิ๊กลิ้งเพื่อดูการตัดแต่งแขนง กันเลย….. คลิ๊กวีดีโอ เพื่อรับชม การตัดแต่งแขนงทุเรียน

https://youtu.be/morTyndfhRE?si=oJS8ec453bQJ8M4p

สวนสีดา

เมนูอาหารและเครื่องดื่ม : คลิ๊กรูปภาพ

1.2) หลักการแต่งกิ่งหรือแขนงทุเรียนเพื่อควบคุมทรงพุ่ม

 1. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนกระโดง หรือกิ่งน้ำค้างออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร และควบคุมความสูงทรงพุ่มเป็นครึ่งทรงกลม
 2. ตัดกิ่งสาขาด้านข้างลำต้นที่เป็นสาขาที่เรียงซ้อนทับกันโดยเลือกตัดกิ่งสาขาที่มีขนาดเล็กกว่าออก เหลือกิ่งสาขาที่ใหญ่กว่าไว้ โดยกำหนดระยะห่างช่องไฟให้เหมาะสม สับระหว่างกันหมุนเวียนไปจากด้านล่างจนถึงด้านบนยอด
 3. กิ่งในทรงพุ่มอื่นๆกิ่งมุมแคบ กิ่งแซมด้านข้างลำต้น กิ่งแซมที่ออกจากกิ่งสาขาใหญ่ในทรงพุ่ม
 4. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนด้านล่างชายพุ่มให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดการอับชื้น

การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล การตัดแต่งกิ่งทุเรียนเป็นเรื่องสำคัญ หากตัดสินใจผิดอาจสูญเสียกิ่งนั้นไปเลย โดยเฉพาะกิ่งสาขาที่ตัดแล้วก็จะหมดไปส่วนการตัดปลายยอด ยอดจะแตกใหม่ได้

1.3) ประโยชน์ในการแต่งกิ่งหรือแขนงทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

 1. ทำให้แสงส่องผ่านได้ทั่วทั้งทรงพุ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
 2. ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก การคายน้ำได้ดีไม่อับชื้น
 3. ช่วยลดแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง
 4. ช่วยลดปริมาณกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และแก่งแย่งอาหาร
 5. ทำให้โครงสร้างลำต้นทุเรียนแข็งแรง
 6. ช่วยเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการออกดอกติดผลดีขึ้น

เสริมความงาม : คลิ๊กรูปภาพ

1.4) หลักการตัดแต่งกิ่งหรือแขนงทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

 1. ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง
 2. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนสาขาซ้อนทับกัน ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ
 3. ตัดแต่งกิ่งแซมบนกิ่งหรือกิ่งกอตะไคร้ ในทรงพุ่มออกเพื่อ ลดการแก่งแย่งอาหาร
 4. กิ่งแห้งหรือฉีกหักต้องตัดออก
 5. กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก
 6. กิ่งแซมบนลำต้น
 7. หลังจากทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียน ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา

1.5) ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแต่งกิ่งหรือแขนงทุเรียน

 1. การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อควบคุมทรงพุ่มควรทำปีละครั้ง
 2. การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้ง หลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียน ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย

1.6) อุปกรณ์ในการแต่งกิ่งหรือแขนงทุเรียน

 1. กรรไกรมือตัดแต่งกิ่ง
 2. กรรไกรด้ามยาวตัดแต่งกิ่ง
 3. เลื่อยมือขนาดเล็ก
 4. เลื่อยคันธนูขนาดกลาง(สำหรับเลื่อยกิ่งขนาดใหญ่)
 5. บันไดอะลูมิเนียมขนาดกลางสูง 2.0 เมตรรูปมีเชือกผูกยึดบันไดกับลำต้นส้ม เพื่อปีนไปตัดกิ่งที่สูงขึ้นไป
 6. หมวกกันกระแทก ที่ใช้กับงานโยธา ฯ
 7. แว่นตากันฝุ่นเข้าตา
 8. เสื้อแขนยาว
 9. ปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา

สวนสีดา

สวนสีดา

ของใช้ในครัวเรือน : คลิ๊กที่ภาพ

1.7) การปฏิบัติงานในการตัดแต่งกิ่งหรือแขนงทุเรียน

 1. สำรวจดู สัตว์และแมลงมีพิษ หากพบให้ไล่ออกไปก่อนที่ปฏิบัติงาน
 2. กำหนดรูปแบบ หรือโครงสร้างต้นที่มาตรฐาน
 3. ตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านบนก่อนเพื่อกำหนดทิศทางแสงส่องผ่านลงในทรงพุ่ม แล้วค่อยมาตัดแต่งกิ่งด้านล่าง
 4. ทาปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดรา

1.8) การดูแลหลังแต่งกิ่งหรือแขนงทุเรียน

 1. ใส่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ16-16-16 หรือ 25-7-7
 2. รดน้ำสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อน
 3. ดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืช ช่วงแตกใบอ่อน

ที่มา kasetgo.com และ เรียบเรียงโดย ชายเหวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *