“คําแนะนํา” ทุเรียนในการจัดการกับปัญหาการแตกใบอ่อนในระยะติดผล

สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านวันนี้ Admin สวนทุเรียนสีดา จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวการจัดการกับปัญหาของทุเรียนช่วงติดใบอ่อนในระยะติดผล มาดูแนวทางการ้องกันกันนะครับ ป้องกันไม่ให้มีการแตกใบอ่อนในระยะ 1 เดือนหลงดอกบานเพื่อป้องกนผลอ่อนร่วงโรย การสํารวจทุเรียนทุกต้น และตรวจดูปลายกิ่งเพื่อติดตามการแตกใบอ่อนอย่างใกล้ชิด ถ้าพบว่ามีบริเวณตายอดของทุเรียนเริ่มคลี่เป็นระยะหางปลา ให้ฉีดพ่นใบให้ทั่วด้วยปุ๋ยโพเทสเซียมไนเตรท (13-0-46) อัตรา 100-300 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อปลิดใบอ่อน และสามารถยับยั้งพัฒนาการของตาใบได้นานประมาณ 3 สัปดาห์ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแตกใบอ่อนในระยะผลมรอายุ 5-8 สัปดาห์ เพื่อให้ผลทุเรียนขึ้นพูเร็วและมีทรงสวย ให้จัดการกับปัญหาการแตกใบอ่อนก่อนใส่ปุ๋ยทางเดินเพื่อบำรุงผล ดังนี้ 2.1 ถ้าตรวจพบใบอ่อนระยะหางปลา …

“คําแนะนํา” ทุเรียนในการจัดการกับปัญหาการแตกใบอ่อนในระยะติดผล Read More

การใช้ยาฆ่าหญ้าให้ถูกวิธี

สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านวันนี้ Admin สวนทุเรียนสีดา จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวยาฆ่าหญ้านะครับ ยาฆ่าหญ้าคืออะไร?ยาฆ่าหญ้า หรือ สารกำจัดวัชพืช (Herbicide หรือ Weedicide) จัดเป็นสารที่ใช้เพื่อควบคุมวัชพืชไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกไว้ ภาพจากสวนสีดา ประเภทของยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าหญ้า แบบจำแนกตามช่วงเวลาการใช้ ดังนี้1. สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนปลูกจัดเป็นสารเคมีที่ใช้พ่นก่อนการตรียมดิน เพื่อฆ่าวัชพืชที่ขึ้นอยู่ก่อน แล้วจึงไถเตรียมดิน หรือใช้พ่นฆ่าวัชพืชแทนการเตรียมดินแล้วปลูกพืชเลย สารกำจัดวัชพืชประเภทนี้ ได้แก่ ไกลโฟเซท (Glyphosate), พาราควอท หรือที่รู้จักกันดีในนาม กรัมม๊อกโซน (Gramoxone)สรรพคุณ : เป็นยาดูดซึมเพื่อใช้ป้องกันการขึ้นของหญ้าอาการข้างเคียงหรืออาการที่ไม่พึงประสงค์ : ยับยั้งการหายใจระดับเซลล์ (Cellular …

การใช้ยาฆ่าหญ้าให้ถูกวิธี Read More