เพลี้ยแป้งในทุเรียน

สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านวันนี้ Admin สวนทุเรียนสีดา จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยว “เพลี้ยแป้ง” เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญ ของทุเรียนพบระบาดทำความเสียหายต่อทุเรียนในแหล่งปลูกทั่วไป ดูดกิน น้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ โดยมีมดแดง และมดดำช่วยคาบพาไปตามส่วนต่าง ๆ ของพืชส่วนที่ถูกทำลายจะแคระแกร็น และชะงักการเจริญเติบโต นอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวาน (honeydew) ออกมา เป็นเหตุให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ ถ้าเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนผลเล็กจะทำให้ผลแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโตต่อไป แต่ถ้าเป็นทุเรียนผลใหญ่จะไม่มีความเสียหายต่อเนื้อทุเรียน แต่ทำให้คุณภาพของผลทุเรียนเสียไป ราคาต่ำ และเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภค รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ เพลี้ยแป้งเพศเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3 …

เพลี้ยแป้งในทุเรียน Read More